علی بر عرش بالا بی نظیراست

علی بر عالم و آدم امیر استعید غدیر خم سالروز انتخاب امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) به ولایت پیامبر اکرم(ص) بر شیعیان مبارک باد.


عید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک باد

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد
.
خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

علی در عرش بالا بی نظیر است / علی بر عالم و آدم امیر است

به عشق نام مولایم نوشتم / چه عیدی بهتر از عید غدیر است . . .

خورشید شکفته در غدیر است علی / باران بهار در کویر است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست / بر ملک محمدی امیر است علی . . .
عید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک بادعید غدیر عید ولایت و امامت بر همه پیروان مولا علی (ع) مبارک باد


اَلْحَمدُ لِلهِ الَّذِي جعلنا منَ المُتَمَسِّكينَ بِوِلاية اميرِ المُومِنين.


تعریف علی به گفت و کو ممکن نیست

گنجایش بحر در سبو ممکن نیست

اوصاف علی به هر زبان باید گفت

این ذکر به پیدا و نهان باید گفت

در جشن ولی عهدی مسعود علی

تبریک به صاحب الزمان باید گفت